سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هر که ما اهل بیت را دوست بدارد و محبّتما در دلش تحقّق یابد، چشمه های حکمت بر زبانش جاریمی شود. [امام صادق علیه السلام]